To BEE Imker is een project dat MoodyDoodle samen met ILoveBeeing heeft opgezet om de bijen te helpen. Het project bestaat uit de digitale Imkercursus voor kinderen en het opleiden van (jong)volwassenen tot Urban Beekeeper!
Op 25 mei gaat het project van start tijdens het Bijenfestijn op Natuurfestival Fête de la Nature, in Amsterdam.


Wist je dat:


Wat is to bee imker

Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur. Maar de bijen hebben het zwaar. Daarom hebben I Love Beeing en MoodyDoodle een duurzaam samenwerkingsproject opgezet om het tij voor de Bij te helpen keren. Ondersteund door Oxfam Novib willen we met To Bee Imker meer mensen en organisaties bij het belang van de bijen betrekken. Op een vrolijke en positieve manier. Gericht op actie onder kinderen & ouders plus geïnteresseerden in Urban Beekeeping.


Gratis digitaal kinderboek!

Vanuit To BEE Imker lanceert MoodyDoodle het gratis digitale kinderboek ‘De Imkercursus’, een lees/luisterverhaal voor kinderen vanaf 6 jaar. De Imkercursus bevat zowel een leuk kinderverhaal als educatieve informatie over het bijenleven. Het verhaal is ontwikkeld in samenwerking met Linda Bierings van Food4Bees en wordt uitgegeven als interactieve website en een App voor iPhone, iPad en Android.
Vanaf 25 mei 2013 is het verhaal gratis te bekijken via deze site.

1000 natuurlijke imkers!

Voor enthousiaste jongeren en volwassenen gaat Ilovebeeing komende jaren 1000 natuurlijke stadsimkers opleiden (urban beekeeping in de grote steden). Zowel de theorie als de praktijk, zit bij de opleiding inbegrepen. Uiteraard inclusief bijenzwerm, kast en imkerpak. We hebben al wachtlijsten voor geïnteresseerden dus Urban Beekeeping wordt nu, in navolging van steden als Parijs, Tokyo en New York, ook ‘hot’ in Nederland!
De opleiding vindt in 2013 plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen. Meer steden volgen.

Samenwerkingspartners

Oxfam Novib is via het GROW fonds hoofdsponsor van To BEE Imker. Zowel voor ons als voor hen is het stimuleren van goede, verantwoorde voedselproductie van groot belang, en hoe zouden we dat kunnen doen zonder voldoende bio-diversiteit? Zonder de bijen? We stimuleren dan ook de bewustwording van mensen over de gevaren van de huidige wijze van voedselproductie, zetten aan tot het zelf actie ondernemen naar gezonde (diverse) bloemen in planten en op te passen met het gebruik van pesticiden!
Naast Oxfam Novib wordt To BEE Imker ook ondersteund door Innocent Smoothies, in het kader van hun ‘Red een bij’ actie in de supermarkten. Innocent helpt mee met de verspreiding van de Imkercursus en neemt als partner deel aan To BEE Imker op Fête de la Nature.

Natuurfestival Fete de la Nature

Op 25 mei 2013 in Amsterdam gaat To BEE Imker van start, op de eerste Nederlandse versie van natuurfestival Fête de la Nature! Het festival biedt een platform aan vele initiatieven die het belang van de natuur op feestelijke wijze onder de aandacht brengen. Er wordt samengewerkt met: IUCN (leaders for nature), het Ministerie van EZ, het Natuurcollege van Prinses Irene, Vereniging Natuurmonumenten, IVN, het Nationaal Groenfonds en vele anderen. Een dag om de natuur te vieren, en uiteraard te werken aan een gezonde toekomst voor de bijen!

Tweet