Het Voorleestheater is een alfabetiseringsproject voor basisschoolkinderen van 6-9 jaar. Het theater start met het voorlezen van de eerste hoofdstukken uit Monster en Meisje en gaat vervolgens over in verschillende taalspelletjes. Doel is om de kinderen op een speelse wijze de Nederlandse taal te helpen beheersen.

Spelen met taal

Het theater bestaat uit oefeningen met luisteren, lezen, hardop voorlezen en het zoeken naar de logica van een gedicht. De kinderen krijgen persoonlijke opdrachten die vervolgens worden doorontwikkeld in groepsopdrachten en eindigen met een gezamenlijk resultaat van iedereen samen. De thema’s samenwerken, wederzijdse afhankelijkheid en de vrolijkheid van gezamenlijk succes zitten dus indirect in het project verweven.
Alle kinderen krijgen het voorleesboek Monster en Meisje als cadeautje mee naar huis. Zodoende kunnen ze thuis, samen met hun ouders, verder lezen in het verhaal. Want hoe het afloopt hebben ze nog niet gelezen!

Samenwerkingspartner

Het project is ontwikkeld in samenwerking met kunststichting OnTheSand uit Rotterdam. De Rotterdamse Dienst Kunst en Cultuur (DKC) ondersteunt het project financieel. Daarnaast wordt het project omarmd door de Rotterdamse Taalmeester en is het gekoppeld aan het Rotterdamse Taal Offensief.


Projectteam

Marlous Wessels (MoodyDoodle)

Projectleider en voorlezer

Marina Breton (OnTheSand)

Creatief projectleider/acteur Meisje

Daniel Oliveira Prins

Acteur Cees van Spees

Marten Witkamp

Acteur Monster

Kivanc Sarikus (White Loops)

Licht en Geluid

Sander Willems (MoodyDoodle)

Art Direction

Tweet