‘Everything you can imagine, is real’

– Pablo Picasso

MoodyDoodle vertelt verhalen die ‘ongelooflijk maar waar’ zijn. Verhalen die klinken als sprookje maar gekoppeld worden aan de dagelijkse werkelijkheid. Kan dit echt? Zou het waar gebeurd zijn? Kan ik dat ook? Door deze vragen op te roepen stimuleren we kinderen (en ouders) om altijd nieuwsgierig te blijven!

Aanpak

De verhalen van MoodyDoodle zijn gekoppeld aan Grote Mensen Zaken of maatschappelijke thema’s. Wij vertalen en versimpelen deze op positieve wijze naar het de belevingswereld van kinderen. Hierdoor ontstaat er een vrolijk, ‘echt’ verhaal dat belangrijke gespreksstof oplevert voor ouders en kinderen. De verhalen kunnen elke denkbare vorm krijgen. Van papieren boek, tot digitale app, game, tekenfilm enzovoorts.

Toekomst

Een paar jaar geleden begonnen we met het boek Monster en Meisje. Niet met de intentie een bedrijf op te zetten, maar omdat het ons leuk leek. Inmiddels werken we echter toe naar een internationale uitrol van verschillende projecten en kijken continu naar innovatieve onderwerpen en vormen om onze verhalen te vertellen. Een schoolvoorbeeld van een ‘uit de hand gelopen hobby’.

Het MoodyDoodle team

Tweet